Strona główna -> Wydarzenia -> Spotkanie promujące Biuletyn Konserwatorski

<-powrót

Promocja wznowionego po 11 latach Warmińsko-Mazurskiego Biuletynu Konserwatorskiego, która odbyła się w zrewitalizowanym Tartaku Raphaelsohnów w Olsztynie, wzbudziła ogromne zainteresowanie.

Spotkanie odbyło się 13 listopada 2014 r. w nowo otwartym Centrum Techniki i Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesności”, znajdującym się w odnowionym i adaptowanym do nowej funkcji Tartaku Raphaelsohnów. Zgromadziło ono ponad 70 osób, w tym członków i sympatyków TOnZ, konserwatorów i muzealników, nauczycieli i przewodników, pasjonatów i miłośników zabytków. Dla znacznej części była to pierwsza wizyta w nowo otwartym Centrum Techniki, dla wielu pierwsze zetknięcie z działalnością TOnZ, dla wszystkich możliwość zabrania głosu w dyskusji na temat edukacji regionalnej. Spotkanie rozpoczął Marek Marcinkowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, który przedstawił założenia oraz koncepcję działania placówki, zwracając uwagę na ich wymiar edukacyjny. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja Biuletynu Konserwatorskiego oraz form działalności Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, szczególnie roli, jaką w obszarze edukacji regionalnej może odgrywać platforma internetowa towarzystwa. Tę część spotkania oraz późniejszą dyskusję poprowadziła Iwona Liżewska, prezes TOnZ o/Olsztyn oraz redaktor naczelna Biuletynu. Dyskusja, w której próbowano zdefiniować pojęcie edukacji regionalnej oraz zastanowić się nad najbardziej skutecznymi modelami jej funkcjonowania, nie przyniosła, jak można się było spodziewać, szczególnie konstruktywnych czy nowatorskich wniosków. Umożliwiła jednak zaprezentowanie wspólnego namysłu nad rzeczywistością, przewartościowanie pewnych ocen i poglądów oraz prezentacje różnych form działalności. Głos zabierali przedstawiciele różnych środowisk. Byli to min. Rafał Mikułowski z Jezioran z Fundacji Revita Warmia, Andrzej Bobrowicz przewodnik PTTK z Olsztyna, Kazimierz Bogusz dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku, Małgorzata Socha nauczycielka z Gimnazjum nr 5 z Olsztyna, Hanna Mackiewicz, członek TOnZ o/Olsztyn. Najważniejsze wątki dyskusji postaramy się zaprezentować w najbliższym czasie.

[IL]