Strona główna -> Wydarzenia -> II Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

<-powrót

Wernisaż wystawy fotograficznej "Zielone i bezpieczne drogi" - podsumowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 odbędzie się w dniu 4 października 2015r. o godz. 16 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Starym Ratuszu, ul. Stare Miasto 33. Wernisaż otwiera II Warmińsko- Mazurskie Forum Drogowe. 

Do udziału w Forum zapraszają Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, podczas którego rozwijane będą tematy charakterystyczne dla tego wydarzenia, które już od pierwszej edycji zdobyło stałe miejsce w kalendarzu drogowców nie tylko z Polski północnej i wschodniej. Celem wystawy jest ukazanie piękna dróg wojewódzkich naszego regionu, podsumowanie efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 i podziękowane wszystkim, dzięki którym możliwa była realizacja inwestycji drogowych. Przypominamy, że zagadnienie ratowania alei przydrożnych drzew - charakterystycznych dla naszego regionu było przedmiotem działań członków TOnZ w Olsztynie. Piękne zdjęcia alei przydrożnych, które zrobiły podczas swoich badań  Iwona Liżewska i Marzena Zwierowicz -  zaprezentowały na  zorganizowanej w dniu   1 września 2006r. wystawie "NASZE DZIEDZICTWO - aleje przydrożne Warmii i Mazur".

Wystawa była tylko jednym z efektów programu rozpoczętego w roku 2005 przez Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Olsztynie, realizowanego przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Olsztynie. Niewątpliwie działania te przyczyniły się do dyskusji o potrzebie zachowania alei przydrożnych  a także do ich ocalenia.

Przypominamy nazwiska tych, którzy pracowali przy organizacji tej wystawy: Koncepcja i opracowanie wystawy: Iwona Liżewska, Marzena Zwierowicz. Materiały historyczne: Adam Płoski. Współpraca: Beata Domżalska, Agata Wojciechowska-Grygo Autorzy fotografii: Leszek Albert, Beata Domżalska, Maria Gawryluk, Wiktor Knercer, Iwona Liżewska, Aneta Machul, Katarzyna Piotrowska-Nosek, Marzena Zwierowicz