Strona główna -> Wydarzenia -> Ołtarze ambonowe w dawnych Prusach Wschodnich

<-powrót

14 listopada 2016 r.. w  Kamienicy Naujacka przy ul. Dąbrowszczaków 3 w Olsztynie odbyło się  kolejne "Spotkanie z zabytkami" organozowane cyklicznie przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Olsztynie.

Spotkanie poświęcone było tematyce ołtarzy ambonowych w dawnych Prusach Wschodnich. Wykład na ten temat wygłosiła  Iwona Liżewska. 

Od XVIII wieku elementem wyposażenia kościołów protestanckich stały się ołtarze ambonowe ( niem. Kanzelaltar), występowały one w różnych regionach Europy, szczegółnie w kręgu kultury niemieckiej i skandynawskiej,Do 1945 znajdowały się w w wielu kościołach prowincji wschodniopruskiej.Po II wojnie światowej przetrwały w formie niepełnej ( najczęściej bez ambony) lub nie przetrwały wcale. Wykład będzie poświęcony historii i formie ołtarzy ambonowych, jakie występowały w Prusach Wschodnich oraz ich obecnemu stanowi zachowania.