Strona główna -> Kącik konserwatorski -> Sztuka konserwacji

Sztuka konserwacji to umiejętność zrozumienia wartości zabytku i jego ochrony poprzez podejmowania odpowiednich działań, mających na celu odczytanie, utrwalenie i zachowanie oryginalnej substancji i formy oraz wyeksponowanie jego walorów artystycznych i estetycznych. Można powiedzieć, że jest to umiejętność łączenia duszy artysty z dobrym rzemiosłem.  Jak napisano w Instrukcji  Ministerstwa Kultury i Sztuki, wydanej w Warszawie w 1920 roku „Zabytki – jako dzieła sztuki -  wymagają w postępowaniu z niemi, prócz wiedzy fachowej, prócz wprawy i doświadczenia, także jeszcze specjalnego talentu: daru wyczuwania tych wszystkich subtelności, których ani opisać, ani ująć w paragrafy niepodobna. (…)  aby konserwować, nie wystarczy być człowiekiem w i e d z ą c y m, ale trzeba być u m i e j ę t n y m  a r t y s t ą”. Zatem jest to prawdziwa sztuka, wsparta profesjonalnym znawstwem, której mogą się podjąć tylko wyspecjalizowani, wykształceni w tym kierunku konserwatorzy dzieł sztuki. O specyfice i efektach tej pracy chcemy mówić przedstawiając  ciekawsze realizacje, szczególnie z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Sukcesywnie będziemy starali się poszerzać galerię prac, umieszczając coraz to nowe przykłady. Zachęcamy do systematycznego przeglądania tego działu.

 

 

Czerniki, krucyfiks
Dąbrówno, loża patronacka

Górowo Iławeckie, strop kościoła
Krosno, krucyfiks

Mapa wsi Czerlin
Mapa wsi Mikołajki

Obraz "Św. Rodzina"