Strona główna -> Wydarzenia -> O sztuce tkania na Mazurach

<-powrót

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Olsztynie w ramach cyklu SPOTKANIA Z ZABYTKAMI zaprosiło na wykład dr Ewy Gładkowskiej: Wschodniopruskie czy Mazurskie? O sztuce tkania na Mazurach. Wydarzenie miało miejsce w dniu 7 grudnia 2016 r. w Kamienicy Naujacka przy ulicy Dąbrowszczaków 3 w Olsztynie ( MOK Olsztyn). 

Na temat niezwykłego zjawiska artystycznego jakim były ludowe dywany wschodniopruskie, a właściwie na temat ich pochodzenia wypowiadali się przede wszystkim historycy sztuki. Wartości artystyczne tkanin i kwestia ich proweniencji wzbudziły zainteresowanie takich badaczy jak Konrad Hahm, Marian Morelowski, Tadeusz Mańkowski, Aleksander Wojciechowski. Dziełem podstawowym na temat wschodniopruskich dywanów ludowych jest książka Konrada Hahma pt.”Ostpreußische Bauerteppiche”. Książka ukazała się w roku1937 jako 21 tom w serii „Prace badawcze nad niemiecką historią sztuki” i chociaż należy ją uznać za prekursorską pracę badawczą dotyczącą tego tematu, nosi ona znamiona czasu w którym powstała. Wpisuje się bowiem z wielu powodów w politykę kulturalną III Rzeszy. Powojenna dyskusja polskich historyków sztuki z tezami Hahma, przypisującemu tkaninom nordyckie pochodzenie, jest również nacechowana cechami czasu w którym się ujawnia; traumą wojenną, nadrzędnością polskiej racji stanu. Dyskusję zdominowało jednoznaczne przypisanie tkanin polskiej kulturze ludowej. Opisana przez Siegfrieda Lenza piękna sztuka tkania, na polu badań naukowych jest przykładem jest świadectwem instrumentalizacji sztuki dla celów politycznych. Jest też dowodem uwikłania postawy badawczej w polityczny kontekst.
Wszystkim, którzy przybyli dziękujemy za udział.