Strona główna -> Wydarzenia -> Koszary Funka w Olsztynie

<-powrót

W ramach spotkań promujących interesujące miejsca  w Olsztynie członkowie i sympatycy Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddziału w Olsztynie spotkali się w koszarach Funka.  Zabytkowy budynek Koszar Funka wybudowano w latach 1890-92 na potrzeby wojska przez prywatnych przedsiębiorców Andrzeja Funka i Floriana Materna. Budynek przy ulicy Kasprowicza 4 ( przed wojną ulica nosiła nazwę Tannenbergstrasse) jest ostatnim obiektem koszar nazywanych Koszarami Funka , który ocalał w niemal niezmienionej formie i stylu neorenesansu toskańskiego. Budynek należał do zespołu koszar batalionu fizylierów ze Szczytna, który wchodził w skład 4 Wschodniopruskiego Pułku Grenadierów im. Króla Fryderyka II. Po I Wojnie Światowej opisywany budynek sztabowy, podobnie jaki inne wchodzące w skład Koszar Funka, przekazano miastu na cele mieszkaniowe. W latach 90-tych XX wieku w obiekcie tym mieściło się przedszkole. W końcu natomiast XX wieku wybuchł tu pożar, który strawił większość stropów i poszycia dachowego, zwłaszcza w zachodnim ryzalicie. Z braku środków na odbudowę ze strony miasta obiekt ten kilka lat stał opuszczony i niezabezpieczony, co w znaczący sposób wpłynęło na jego techniczny stan zachowania. Obiekt mogliśmy obejrzeć oraz poznać historię działań związanych z ratowaniem obiektu i jego remontem dzięki uprzejmości jego właściciela Pana Tadeusza Morysińskiego.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia,które ilustrują historię obiektu, jego stan po pożarze i obraz powstałych wówczas zniszczeń oraz jeo wygląd dzisiaj, po remoncie.
Spotkanie było równięz okazją do omówienia spraw bieżących Towarzystwa ale również wspominaliśmy wspolną, jesienną wyprawę do Meklemburgii. Iwona Liżewska opowiedziała o walorach zabytkowych oglądanych przez nas podczas wyprawy obiektów i miejsc.