Strona główna -> Kącik konserwatorski -> Potrzeba badań

Wszechstronne, pełne, interdyscyplinarne rozpoznanie i poznanie zabytku jest warunkiem poprawności diagnozy, a następnie decyzji konserwatorskich. Służą temu badania konserwatorskie, polegające na gromadzeniu wiedzy o obiekcie przy pomocy warsztatu badawczego nauk humanistycznych, przyrodniczych, technicznych oraz specjalistycznych metod konserwatorskich. Badania mają na celu rozpoznanie historii obiektu, dokonanie analizy formalnej i stylistycznej, rozpoznanie symboliki, znaczenia i wartości (przeszłych i obecnych), rozpoznanie i udokumentowanie budowy technicznej, użytych materiałów i  zastosowanych technologii, ewentualnych przekształceń i nawarstwień, określenie stanu zachowania i sformułowanie diagnozy konserwatorskiej. Są to m.in. badania architektoniczne, na podstawie których można odtworzyć oryginalną architekturę obiektu oraz kolejne fazy przebudów i przekształceń; badania stratygraficzne, których celem jest ustalenie i określenie chronologii występujących warstw technologicznych i nawarstwień historycznych, (takich jak podstawowy budulec, zaprawy, podkłady i warstwy malarskie).

 

Poniżej prezentujemy przykłady badań oraz ich rezultaty w różnorodnych obszarach prac konserwatorskich, poczynając od konserwacji obrazów i rzeźby, poprzez większe struktury rzeźbiarsko-malarskie, kończąc na architekturze i jej detal.  Przykłady te będziemy sukcesywnie uzupełniać o nowe realizacje

Wszechstronne, pełne, interdyscyplinarne rozpoznanie i poznanie zabytku jest warunkiem poprawności diagnozy, a następnie decyzji konserwatorskich. Służą temu badania konserwatorskie, polegające na gromadzeniu wiedzy o obiekcie przy pomocy warsztatu badawczego nauk humanistycznych, przyrodniczych, technicznych oraz specjalistycznych metod konserwatorskich. Badania mają na celu rozpoznanie historii obiektu, dokonanie analizy formalnej i stylistycznej, rozpoznanie symboliki, znaczenia i wartości (przeszłych i obecnych), rozpoznanie i udokumentowanie budowy technicznej, użytych materiałów i  zastosowanych technologii, ewentualnych przekształceń i nawarstwień, określenie stanu zachowania i sformułowanie diagnozy konserwatorskiej. Są to m.in. badania architektoniczne, na podstawie których można odtworzyć oryginalną architekturę obiektu oraz kolejne fazy przebudów i przekształceń; badania stratygraficzne, których celem jest ustalenie i określenie chronologii występujących warstw technologicznych i nawarstwień historycznych, (takich jak podstawowy budulec, zaprawy, podkłady i warstwy malarskie).
Poniżej prezentujemy przykłady badań orz ich rezultaty w różnorodnych obszarach prac konserwatorskich, poczynając od konserwacji obrazów i rzeźby, poprzez większe struktury rzeźbiarsko-malarskie, kończąc na architekturze i jej detal.  Przykłady te będziemy sukcesywnie uzupełniać o nowe realizacj
Krosno, krucyfiks
Olsztyn, Plac Bema

Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 18
Olsztyn, ul. Knosały 1

Olsztyn, ul. Wyzwolenia