Strona główna -> Aktualności -> Sympozjum naukowe "Bezławki ocelić od zapomnienia". Koncert muzyki dawnej.

<-powrót

 6-7 lipca 2018 r. Zapraszamy na sympozjum naukowe "Bezławki ocalić od zapomnienia" i koncert muzyki dawnej.
Wszystko będzie się kręcić wokół niesamowitego miejsca i obiektu: kościoła w Bezławkach, wybudowanego i do początku XVI wieku pełniącego rolę zamku krzyżackiego (jedna z najstarszych, jak nie najstarsza w regionie adaptacja do innej funkcji ). Od lat prowadzone są tam badania archeologiczne. O kościół, jak i rozciągający się wokół niego, na dawnym majdanie, cmentarz ewangelicki próbują zatroszczyć się nasi koledzy ze stowarzyszenia "Blusztyn" oraz członkowie Tow. Miłośników Reszla. Są oni też  współorganizatorami wydarzeń, na które mamy przyjemność Państwa zaprosić.
6 lipca w piątek odbędzie się w Świętej Lipce otwarcie wystawy przygotowanej przez Uniwersytet Gdański, prezentującej wyniki prac archeologicznych prowadzonych w Bezławkach. 

7 lipca w Świętej Lipce w godzinach 9.30 - 14.00  odbędzie się sesja naukowa, zaś o godzinie 18.00 tego samego dnia, odbędzie się  koncert, który będzie miał miejsce w Bezławkach.


W załączeniu program sympozjum i informacje o koncercie.