Strona główna -> Aktualności -> Jubileusz Oddziału Olsztyńskiego TOnZ

<-powrót

Olsztyński Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami obchodzi 20-lecie powstania. Z tej okazji w olsztyńskiej bibliotece PLANETA 11 odbyło się jubileuszowe spotkanie oraz towarzysząca mu  wystawa opowiadająca o historii olsztyńskiego Oddziału Towarzystwa.

Olsztyński Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami obchodzi w tym roku 20-lecie powstania. Tak naprawdę nasz Oddział istnieje już od 21 lat, jako że Walne Zebranie Założycielskie miało miejsce 14 czerwca 1997 r. w Olsztynie. Nasz Oddział jest jednym z 33 oddziałów TOnZ w Polsce.

Towarzystwo stawia sobie za cel integrację środowiska, któremu nie jest obojętny los zabytków. Realizuje to poprzez wspólne  wyjazdy studyjne i wycieczki,  wykłady, spotkania, których celem są zawsze  zabytki.  Poznajemy  takie obiekty ale przede wszystkim interesują nas pomysły na to, jak współcześnie uratować zabytek i dać szansę na przetrwanie.

Od 2014 roku wznowiliśmy wydawanie Warmińsko-Mazurskiego Biuletynu Konserwatorskiego.

Naszym ostatnim osiągnięciem jest skutecznie wniesiony wniosek  o wpis do rejestru zabytków  budynku dworca w Gutkowie. Dworzec  jest przykładem typowego obiektu, jakie były wznoszone przy wiejskich przystankach kolejowych na terenie Prus Wschodnich. Ten gutkowski, powstał około 1884 roku.

Z okazji naszego jubileuszu, do biblioteki Planeta 11,  przyszli licznie członkowie Oddziału , nasi sympatycy i goście, co widać na zdjęciach zamieszczonych poniżej.  Był Prezydent Olsztyna Pan Piotr Grzymowicz  oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin. .List gratulacyjny przesłała Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Wioletta Śląska -Zyśk.