Strona główna -> Vademecum -> Przydatne adresy

Poniżej prezentujemy listę adresów stron internetowych związanych z szeroko rozumianą problematyka zabytków, głownei  terenu województwa warmińsko-mazurskiego:

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

http://www.zabytki-tonz.pl/

Narodowy Instytut Dziedzictwa

http://www.nid.pl/pl/

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

http://www.wuoz.olsztyn.pl/

Miejski Konserwator Zabytków w Olsztynie

http://www.bip.olsztyn.eu/bip/index.php?t=200&id=16849

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

http://muzeum.olsztyn.pl/

Muzeum Budownictwa Ludowego-Park Etnograficzny w Olsztynku

http://www.muzeumolsztynek.com.pl/

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

http://www.muzeum.elblag.pl/

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

http://www.muzeum-wegorzewo.pl/