Strona główna -> Kontakt


Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
Oddział w Olsztynie

ul. Dąbrowszaków 3, 10-538 Olsztyn
Tel. 506 090 320 (Prezes)
e-mail: tonz.olsztyn@gmail.com

 

Numer Konta TOnZ Oddział w Olsztynie

               Numer konta TOnZ Oddział w Olsztynie

                74 1240 5598 1111 0010 5558 7953