Strona główna -> Aktualności

24 czerwca 2017 r. odbył się kolejny wyjazd studyjny  Oddziału Olsztyńskiego TOnZ .

W trakcie wyprawy odwiedziliśmy obiekty położone w regionie, często nieznane a warte poznania.

Program obejmował:

  1. Dobre Miasto, a w nim  Skansen Miejski i Kolegiatę pod wezwaniem Najświętszego. Zbawiciela i Wszystkich Świętych.
  2. Krosno gdzie mieści się sanktuarium pielgrzymkowe pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa.
  3. Chwalęcin barokowy  kościół pielgrzymkowy pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego,
  4. Górowo Iławeckie – cmentarz żydowski, cerkiew grecko-katolicka Podwyższenia Krzyża Świętego z ikonami Jerzego Nowosielskiego.


Kolejny wyjazd studyjny za nami. Już ogarnia nas nostalgia za tym, że odszedł do przeszłości, za  towarzyszami podróży, a jednocześnie już wietrzymy nową wyprawę i ciekawość nas zżera: dokąd nas powiedzie?

Wspólna wyprawa po najbliższej okolicy była inspirująca a nawet odkrywcza:  odwiedziliśmy miejsca znane, w których wielu z nas było po raz pierwszy.

I na przykład: każdy z nas po wielokroć był w Dobrym Mieście  a kto  zaszedł do Skansenu Miejskiego lub  do  Kolegiaty?  A oba miejsca należy poznać.

Skansen  Miejski w Dobrym Mieście urządzono w  zabytkowych  kamieniczkach  posadowionych na obronnych murach miejskich.  W ich zrewitalizowanych wnętrzach odtworzono dawne zakłady rzemieślnicze: szewsko - rymarski, fryzjerski, pracownię fotograficzną oraz dom piekarza z częścią mieszkalną.  Miejsca te zachwycają bogactwem zgromadzonych eksponatów ( niektóre z nich to dary dobromiejskich rzemieślników) i przenoszą w minione czasy :  na widok fotela w zakładzie fryzjerskim – niejedno ówczesne dziecko a dzisiejszy dorosły widzi siebie siedzącego - dla usadzenia klienta we właściwej pozycji – na desce ułożonej  na fotelu przed lustrem i fryzjera z ostrymi nożycami, spryskującego wodą z flakonu twarz i głowę.

W Dobrym Mieście obejrzeliśmy też Kolegiatę Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych z XIV w.  Kościół wraz z zabudowaniami Warmińskiej Kapituły Kolegiackiej jest największym i najważniejszym zabytkiem miasta. Ołtarz główny pochodzi z lat 1743-1748. Oprócz głównego, są jeszcze cztery inne ołtarze: ołtarz mariacki - tryptyk z ok. 1430, późnogotycki tryptyk św. Anny z ok. 1500 z rzeźbioną grupą św. Anny Samotrzeć, ołtarz św. Sebastiana z 1642 obecnie czczony jako ołtarz Madonny Dobromiejskiej i ołtarz Trójcy Świętej z końca XVII w. z wybitną późnogotycką rzeźbą "Tron Łaski" z początku XVI w. Znajdują się organy posiadające 3522 piszczałki. W sezonie letnim organizowane są tu koncerty. 

Kolejnym etapem wycieczki były Krosno i Chwalęcin.

Do sanktuarium w Krośnie jechaliśmy piękną drogą z alejami przydrożnymi Atrakcją wypraw po Warmii są również jej piękne aleje drogowe. Właśnie taką malowniczą drogą dojeżdża się do kościoła w Krośnie.

Widok kościoła na wzgórzu robi piorunujące  wrażenie. Jest to jeden z najpiękniejszych kościołów barokowych na Warmii. Może się wydawać, że widzimy nieco mniejszą Świętą Lipkę i mimo, że nie jest tak bogaty i tak dobrze utrzymany to należy do najpiękniejszych kościołów barokowych na Warmii. Na dziedziniec prowadzi rokokowa brama. Koniecznie przed wejściem do kościoła należy przespacerować się klimatycznymi  krużgankami. To kolejne niezwykłe wrażenie. Krośnieński kościół wymaga remontu ale też jego autentyczność i surowość murów, posadzek przeniesiona nietknięta przez wieki zachwyca. Dlaczego w Krośnie powstało sanktuarium? Legenda głosi, że nurcie płynącej przez Krosno Drwęcy Warmińskiej znaleziono alabastrową figurkę Matki Boskiej. Od początku zasłynęła cudami. W 1593 r. burmistrz Braniewa Jakub Barcz, właściciel Krosna, wystawił kaplicę, w której umieszczono łaskami wsławioną figurkę Maryi. W 1685 r. władze kościelne Diecezji Warmińskiej przydzieliły duszpasterza do obsługi napływających tu pielgrzymów. Wkrótce kaplica okazała się o wiele za mała. Przystąpiono więc do budowy obecnie istniejącej świątyni. Obecny kościół i jego otoczenie zbudowano w latach w latach 1709-1759 na dębowych palach. Budowniczym był Hans Christopher Reimers z Ornety. Budowę samego kościoła zakończono w 1720 roku. Wykańczanie wnętrza i zdobienia fasady zakończono jednak  w 1759 roku. Krużganki obiegające kościół pochodzą z XVIII w.  w  ich narożach mieszczą się kwadratowe kaplice  z dzwonowatymi kopułami,  kryte blachą, zwieńczone krzyżem. W 1945 roku kościół nie poniósł żadnych strat, poza jedną: zaginęła wówczas cudami słynąca i od 500 lat czczona  figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem.  Dzisiaj w kościele możemy oglądać jej kopię. Przy kościele stoi, pochodzący z 1726 roku 1726 piętrowy budynek na planie czworokąta z wewnętrznym dziedzińcem. Mieścił się tu  konwikt mieszkalny dla księży, początkowo wspólnoty diecezjalnej, która opiekowała się świątynią i pielgrzymami, a od 1820 do 1945 miejsce dla kapłanów starszych i chorych.

Po 1945 r. diecezjalne dobra ziemskie zostały przejęte przez Fundusz Ziemi a w 1954 roku przekazane PGR. Współcześnie wokół sanktuarium powstają zabudowania, które psują krajobraz pięknej okolicy. Tak wygląda kolejny etap burzliwych dziejów regionu.

W Chwalęcinie malutkiej warmińskiej wsi położonej niedaleko Ornety znajduje się najmniejsze Sanktuarium na Warmii - Podwyższenia Krzyża Świętego. Projekt kościoła nawiązuje do sanktuarium w Świętej Lipce. Miejsce to znane jest ze słynącego łaskami tzw. Czarnego Krucyfiksu. Wnętrze świątyni zaskakuje przepychem późnobarokowej polichromii, przedstawiającej legendę Krzyża Świętego. Polichromia to dzieło mistrza Jana Lossau z Braniewa. Ołtarz główny pochodzi z około 1400 roku, ołtarze boczne wykonano w Reszlu, kościół wyposażony został pod koniec XVIII wieku w prospekt organowy. Kościół w niezmienionym stanie przetrwał do dnia dzisiejszego, okrążają go wspaniałe krużganki. Jedyną ingerencją zakłócającą barokowy charakter zespołu jest klasycystyczna fasada z XIX wieku. Miejsce to wywiera silne wrażenie: w zapomnianej wiosce na uboczu popularnych szlaków znajduje się barokowa perełka sanktuarium, warta zobaczenia.

Zmierzając do celu wyprawy -  Górowa Iławeckiego,  zajechaliśmy do pięknego kościoła  w Plutach. Świątynia zbudowana została pod koniec XV lub na początku XVI wieku.  Na wieży zachował się oryginalny mechanizm zegarowy z napędem obciążnikowym oraz dwa dzwony. W podziemnej krypcie Kościoła złożone są trumny pochodzące z przełomu XVIII i XIX wieku, a także tablice upamiętniające poległych w I wojnie światowej mieszkańców wsi Pluty.

Uwieńczeniem podróży  było Górowo Iławeckie.

Zwiedziliśmy niezwykłą cerkiew mieszczącą się w murach XIV wiecznego gotyckiego kościoła. Dzieje tej świątyni odzwierciedlają burzliwe dzieje naszego regionu. Kościół zbudowano w 1367 roku. Był świątynią katolicką, później ewangelicką, obecnie jest tu cerkiew pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Po akcji „Wisła” trafili tu przesiedleni z południowo-wschodniej Polski Ukraińcy, którzy w większości są wyznania greko-katolickiego. W 1981 roku odkupili kościół od ewangelików ceku posiadania własnej świątyni. Wewnątrz zachowało się barokowe malowidło z 1660 roku, przedstawiające  biblijne i wydarzenia z życia Jezusa To jedno z najpiękniejszych tego typu zdobień na Warmii i Mazurach, wraz z  ikonostasem i freskami wykonanymi przez wybitnego artystę  Jerzego Nowosielskiego  całość wywołuje  niesamowite wrażenie.  Koniecznie należy przeżyć emocje, które wywołuje widok niepowtarzalnej harmonii  wnętrza świątyni:  monumentalnych ceglanych gotyckich ścian, czystych kolorów ikon  i barokowego malarstwa .

Wieczorem w ogrodzie plebańskim gościł nas proboszcz parafii  ksiądz Jan Łajkosz .

 

 


Medal Gloria Artis dla Iwony Liżewskiej

Z wielką radością informujemy, że dr Iwona Liżewska, pracownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa i  animatorka wielu działań społecznych, prezes oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Olsztynie została wyróżniona Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Tym prestiżowym wyróżnieniem uhonorowano wieloletnią postawę oraz zaangażowanie zawodowe i społeczne  dr. Iwony Liżewskiej w obszarze działań związanych z opieką nad zabytkami, szczególnie na dziedzictwem  kulturowym Warmii i Mazur.

Gala z udziałem prof. Piotra Glińskiego, Wicepremiera, Ministra Ku ...
więcej ->
Jubileusz Oddziału Olsztyńskiego TOnZ

Olsztyński Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami obchodzi 20-lecie powstania. Z tej okazji w olsztyńskiej bibliotece PLANETA 11 odbyło się jubileuszowe spotkanie oraz towarzysząca mu  wystawa opowiadająca o historii olsztyńskiego Oddziału Towarzystwa.

Olsztyński Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami obchodzi w tym roku 20-lecie powstania. Tak naprawdę nasz Oddział istnieje już od 21 la ...
więcej ->
Sympozjum naukowe "Bezławki ocelić od zapomnienia". Koncert muzyki dawnej.

 6-7 lipca 2018 r. Zapraszamy na sympozjum naukowe "Bezławki ocalić od zapomnienia" i koncert muzyki dawnej.
Wszystko będzie się kręcić wokół niesamowitego miejsca i obiektu: kościoła w Bezławkach, wybudowanego i do początku XVI wieku pełniącego rolę zamku krzyżackiego (jedna z najstarszych, jak nie najstarsza w regionie adaptacja do in ...
więcej ->
Klub Nasza Mała Ojczyzna Oranżeria Kultury ZAPRASZA

Szanowni Państwo, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Olsztynie, rekomenduje wykład  dr Seweryna Szczepańskiego - WOJENNE I POWOJENNE LOSY ŻYDÓW W PRUSACH.

Spotkanie odbędzie się w Oranżerii Kultury w Lidzbarku Warmińskim w dniu 5 lipca 2018 r. o godzinie 18 .

Dr Seweryn Szczepański jest pracownikiem Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, w trakcie wykładu przybliży nam historię rodzin żydowskich zamieszkujących ter ...
więcej ->
Wernisaż wystawy "Z niepamięci. Rzeźby Adolfo Wildta z kolekcji Franza Rose z Dylewa"

Serdecznie zapraszmy na wernisaż wystawy  "Z niepamięci. Rzeźby Adolfo Wildta ( 1868 - 1931) z kolekcji Franza Rose z Dylewa".

Czwartek, 28 czerwca 2018 r. o godz. 17, w Muzeum, Warmii i Mazur w Olsztynie (zamek).

 

 

XXI Pasymskie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej Pasym-Dźwierzuty 2018

W sobotę 30 czerwca 2018 roku rozpoczną się XXI Pasymskie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej. Koncerty odbędą się w zabytkowych  kościołach ewangelicko-augsburskich w Pasymiu i Dźwierzutach. 

Pasymskie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej zorganoizowane zostały dzięki staraniom księdza Witolda Twardzika, dzięki jego uporowi impreza ta przetwała, a jej popularność wzrasta.  Muzyka je ...
więcej ->
Towarzystwo Miłośników Reszla i okolic

Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic serdecznie zaprasza

spotkanie z Panem Robertem Klimkiem  - znawcą historii regionu, który przedstawi fakty i swoje przemyślenia na temat powstania granic Warmii, zachowanych śladów ich znakowania, prawdopodobnej lokalizacji "dawnego Reszla" i wiele innych historycznych ciekostek z regionu Reszla. Podczas spotkania będzie można obejrzeć historyczne mapy regionu.

 

...
więcej ->Spotkanie z Architektem

Olsztyński Oddział TOnZ zaprasza na spotkanie z architektem i konserwatorem Andrzejem Macurem.
Będzie to wieczór poświęcony życiu i dziełom Kazimierza Macura, architekta zaangażowanego w odbudowę Gdańska, jak również w prace konserwatorskie na terenie naszego województwa ( w Działdowie, Elblągu, Kętrzynie). Nasz gość zaprezentuje swoją książkę " Gdańsk Kazimierza Macura z historii konserwacji i odbudowy zabytków w latach 1936-200
więcej ->
Walne Zebranie Członków TOnZ Oddziału w Olsztynie

17 marca 2018 r., w Kamienicy Naujacka przy ulicy Dąbrowszczaków 3 w Olsztynie odbyło się Walne Zebranie Członków  Olsztyńskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Olsztynie. 

 Przedmiotem obrad było  rozpatrzenie  i przyjęcie  sprawozdań  władz Odddziału poprzedniej kadencji.
więcej ->Czy Zakon krzyżacki był w Prusach suwerenem?

Zapraszamy na wykład zamkowy zorganizowany przez Muzeum Warmii i Mazur oraz Towarzystwo Naukowe "Pruthenia".
Wykład wygłosi prof dr hab. Jan Gancewski
spotkanie odbędzie się w dniu 22 lutego 2018 r., o godz. 17  na Zamku w Olsztynie 

Spotkania z Historią Bliską."Dylewo-centrum tutejszego świata"

Zapraszamy Państwa

 w dniu 22 lutego 2018 r. o godzinie 18 do czytelni MBP w ostródzkim zamku na spotkania z Historią Bliską. Temat spotkania:"Dylewo-centrum tutejszego świata".
Odbędzie się również prezentacja II wydania publikacji "Wzgórza Dylewskie. Geologia, krajobraz, antropologia przestrzeni" autorstwa Dariusza Gałązki, Wiesława Skrobota i Alicji Szarzyńskiej.

więcej ->Relacja z promocji Biuletynu Konserwatorskiego

 

18 stycznia 2018 r.  odbyło się, organizowane przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Olsztynie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie spotkanie Dziedzictwo -Edukacja -Tożsamość, w trakcie którego prezentowaliśmy najnowszy numer Biuletynu Konserwatorskiego (9/2017). 
więcej ->

Serdecznie zapraszamy na promocję Biuletynu Konserwatorskiego.
Uroczystość będzie poświęcona historii i konserwacji kościoła ewangelickiego w Pasymiu.
Będzie można obejrzeć oryginały luterańskich Biblii, poddanych pracom konserwatorskim.

Spotkanie odbędzie się 18 stycznia 2018 r. ( czwartek) o godzinie 17, w Tartaku Raphaelsohnów w Olsztynie, przy ulicy Knosały 3 B

...
więcej ->
24 czerwca 2017 r. odbył się kolejny wyjazd studyjny  Oddziału Olsztyńskiego TOnZ .

Odwiedziliśmy obiekty położone w regionie, często nieznane a warte poznania.

Program obejmował: Dobre Miasto, a w nim  Skansen Miejski i Kolegiatę pod wezwaniem Najświętsze ...
więcej ->

Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Warmii i Mazur to temat konferencji naukowej, która odbędzie się 22 lutego 2017 r. (środa) w godz. 10- 15 w siedzibie Wydziału Humanistycznego (aula im. M. G. Dietrichów), ul. K. Obitza 

Organizatorami konferencji są: prof. Ryszard J. Górecki - rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyni ...
więcej ->

Z przyjemnośćią informujemy, że ukazał się kolejny, ósmy, numer Warmińsko-Mazurskiego Biuletynu Konserwatorskiego. Autorom tekstów bardzo dziękujemy za współpracę, zachęcamy do pisania w tym roku i następnych latach (w tym roku teksty przyjmujemy do końca czerwca, ale o zgłaszanie tekstów prosimy do połowy kwietnia).Oczywiście mamy też egzemplarze autorskie Biuletynu, które czekają na Państwa w biurze NID w O ...
więcej ->