Strona główna -> Vademecum -> Krok po kroku -> Wywozy za granicę

Krok pierwszy: zorientuj się, czy obiekt, który wywozisz jest zabytkiem (jest obiektem, który spełnia warunki definicji określonej w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami1).

 

Krok drugi: sprawdź czy obiekt, który wywozisz wymaga uzyskania pozwolenia.

 

Krok trzeci: musisz wiedzieć, czy: obiekt wywieziesz na stałe; będziesz wywoził na określony czas – raz lub wielokrotnie. W każdym z tych przypadków obowiązują inne procedury oraz zestaw dokumentów.

 

Krok czwarty: zgromadź potrzebne dokumenty i złóż wniosek.

 

Więcej...

 

 

 

 

[1] Art. 3 pkt. 1, 3 i 4[1] Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.